Tag Archives: Root Privilege Escalation – CVE-2016-6664

Hacker có thể chiếm ‘root’ MySQL !!!

  Hơn 1 tháng trước, nhà nghiên cứu bảo mật Dawid Golunski đã phát hiện ra 2 lỗ hổng Zero-Day nghiêm trọng, CVE-2016-6662 và CVE-2016-6663, ảnh hưởng đến tất cả các phiên bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép kẻ tấn công có thể toàn quyền kiểm soát cơ sở… Read More »