Tag Archives: root

Chiếm Root Shell bằng cách giữ phím ‘Enter’ trong 70 giây

Nếu kẻ tấn công nhập một mật khẩu trống 93 lần – hoặc đơn giản là giữ phím ‘Enter’ trong khoảng 70 giây khi hệ thống khởi động – kẻ tấn công sẽ được truy cập vào một root initramfs shell (tài khoản root shell ban đầu). Lỗ hổng CVE-2016-4484 (được phát hiện bởi hai… Read More »