Tag Archives: RSA-2048 và AES-1024

Locky ransomware lây lan qua Facebook Messenger

Nhà nghiên cứu phần mềm độc hại Bart Blaze đã phát hiện ra tin tặc sử dụng Facebook Messenger để lây lan các phần mềm độc hại Nemucod có dạng của tập tin hình ảnh .SVG. Trong đó, hacker sẽ sử dụng các tập tin hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) để lây lan các… Read More »