Tag Archives: Sami Laiho

Triển khai Root CLI và vượt qua BitLocker bằng cách nhấn Shift + F10 trong khi nâng cấp Windows 10

Nhà nghiên cứu bảo mật Sami Laiho đã phát hiện ra phương pháp đơn giản để vượt qua BitLocker, qua đó kẻ tấn công có thể mở một giao diện dòng lệnh (CLI) chỉ bằng cách giữ phím SHIFT + F10 trong quá trình cập nhật Windows 10. Các giao diện dòng lệnh (CLI) sau… Read More »