Tag Archives: so tay

Sổ tay An toàn thông tin

Nguy cơ về mất an toàn thông tin luôn tồn tại xung quanh mỗi cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp. Thiệt hại từ hiểm họa này rất to lớn về vật chất, thiệt hại về niềm tin của khách hàng, và thiệt hại uy tín của Tập đoàn. Trong các sự cố về an… Read More »