Tag Archives: tấn công Bleichenbacher trên giao thức mã hóa RSA

ROBOT attack – Phá vỡ hoàn toàn sự bảo mật của TLS khi sử dụng mã hóa RSA

Tấn công ROBOT (Return of Bleichenbacher’s Oracle Threat) là một biến thể của cuộc tấn công Bleichenbacher trên giao thức mã hóa RSA, cho phép kẻ tấn công có thể giải mã các mã hóa RSA và các hoạt động mã hóa trên các máy chủ TLS ảnh hưởng. 1. Cuộc tấn công Bleichenbacher Được… Read More »