Tag Archives: tấn công có chủ đích

Tập đoàn VNPT tổ chức diễn tập An toàn Thông tin lần thứ 4 cho khu vực miền Bắc

An toàn thông tin (ATTT) là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành động truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy bất hợp pháp nhằm đảm bảo cho các hệ… Read More »