Tag Archives: trên

Lỗ hổng trên wordpress cho phép hacker reset mật khẩu admin

WordPress là 1 CMS phổ biến trên thế giới, lỗ hổng này cho phép hacker reset mật khẩu admin trong 1 số trường hợp nhất định. Lỗ hổng (CVE-2017-8295) ảnh hưởng tới tất cả các version wordpress. Khi gửi email, WordPress sử dụng một biến có tên SERVER_NAME để lấy giá trị cho trường dữ… Read More »

Trên 85% TV thông minh có thể bị hack từ xa sử dụng tín hiệu Broadcasting

Các thiết bị kết nối Internet đang phát triển với tốc độ cấp số nhân, kèm theo các mối đe dọa bảo mật rất lớn. Do việc triển khai không an toàn, phần lớn các thiết bị nhúng kết nối Internet, bao gồm TV thông minh, Tủ lạnh, Máy Vi sóng, Máy quay An ninh… Read More »