Tag Archives: Use of Uninitialized Value Code Execution

Nhanh chóng cập nhật phiên bản mới nhất để vá lỗ hổng REST API trong WordPress

3 lỗ hổng zero-day đã được phát hiện trong PHP 7 cho phép kẻ tấn công có thể điều khiển hoàn toàn hơn 80% các trang web sử dụng phiên bản mới nhất của các ngôn ngữ lập trình. CVE-2016-7479 – Use-After-Free Code Execution (Cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng tương… Read More »