Tag Archives: veracrypt 1.19

Các lỗi bảo mật của VeraCrypt đã được khắc phục trong phiên bản 1.19.

Sau khi TrueCrypt ngừng hoạt động, VeraCrypt trở thành phần mềm mã hóa ổ đĩa mã nguồn mở được sử dụng phổ biến nhất. Trước hết, không có phần mềm nào là hoàn hảo. Ngay cả các phần mềm được kiểm tra kỹ lưỡng như hệ thống vận hành SCADA, các thiết bị y tế,… Read More »