Tag Archives: Vodafone

Lỗ hổng nghiêm trọng mới trong Apache Struts cho phép kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ máy chủ bị ảnh hưởng

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện ra một lỗ hổng trên Apache Struts cho phép kẻ tấn công thực thi lệnh từ xa trên các máy chủ bị ảnh hưởng. Apache Struts là một framework mã nguồn mở, miễn phí và sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) cho việc phát triển các… Read More »