Tag Archives: Word document

[Ransomware] File Spider – Mã độc tống tiền mới đang được phát tán qua Mail Spam

1.File Spider Ransomware – Mã độc tống tiền Spam mail với chủ đề là “Potrazivanje dugovanja” (Thư thu nợ) đang phát tán một ransomeware mới có tên là File Spider. Một Spam mail chứa File Spider  Một tài liệu Word document chứa macro độc hại được đính kèm trong spam mail này. Word document độc… Read More »