Tag Archives: Yii

Hàng triệu website có nguy cơ bị khai thác từ xa do lỗ hổng PHPMailer

Một lỗ hổng nghiêm trọng được phát hiện trong PHPMailer, đó là một trong những thư viện mã nguồn mở PHP phổ biến nhất để gửi email được sử dụng bởi hơn 9 triệu người dùng trên toàn thế giới. Hàng triệu trang web PHP và các ứng dụng web phổ biến mã nguồn mở,… Read More »