Tạp chí SC Magazine Europe công bố giải thưởng SC Awards 2016

By | 3:57 pm | 17/08/2016

Tạp chí SC Magazine Europe công bố giải thưởng SC Awards 2016

SC Magazine Awards

SC Magazine Awards

Mỗi năm, giải thưởng SC tôn vinh những đóng góp xuất sắc nhất trong ngành công nghiệp an ninh thông tin.
Dưới đây là danh sách các giải pháp giành được giải thưởng của năm 2016:

Giải pháp phòng chống Advanced Persistent Threat(APT) tốt nhất: Advanced Persistent Threat Protection của FireEye
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Enterprise Immune System by Darktrace
Best Behaviour Analytics/Enterprise Threat Detection: Gurucul
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Vectra Networks
Giải pháp Cloud Computing Security tốt nhất: CipherCloud 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: SendSafely
Giải pháp Email Security tốt nhất: Glasswall Solutions 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: TRITON AP-Email của Forcepoint 
Giải pháp Fraud Prevention tốt nhất: Total Fraud Protection của Easy Solutions 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: NuDetect by NuData Security
Giải pháp Identity Management tốt nhất: Shell Control Box 4 F2 by Balabit
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: IBM Security Identity Governance and Intelligence (IGI) by IBM
Dịch vụ Managed Security tốt nhất: CNS Mosaic by CNS Group
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Managed Threat Detection (MTD) Service by SecureData
Best Mobile Security Solution: IBM MaaS 360 Enterprise Mobility Management
Best Multifactor Solution: Winner: Swivel Secure
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Symantec Validation and ID Protection (VIP) by Symantec
Best NAC(Network Access Control) Solution: CounterACT by ForeScout
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Trustwave Network Access Control (NAC) by Trustwave
Best SIEM(Security Information and Event Management) Solution: AlienVault Unified Security Management by AlienVault 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Splunk Enterprise Security by Splunk 
QRadar by IBM
– Best UTM(Unified Threat Management) Solution: Sophos SG Series UTM by Sophos 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Check Point 600 Appliance by Check Point 
Best Data Leakage Prevention (DLP) Solution: Symantec Data Loss Prevention by Symantec 
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: SmartCipher by Covertix 
Data Protection Platform by Digital Guardian
Adaptive Redaction by Clearswift
AP-DATA & AP-ENDPOINT by Forcepoint
Best Vulnerability Management Solution: Cloud Insight by Alert Logic
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Nessus Cloud by Tenable Network Security
Inside by Rapid7
Skybox Security
Best Web Content Management Solution: Blue Coat Secure Web Gateway by Blue Coat Systems
Các giải pháp khác cũng được đánh giá cao: Cloud Web Gateway by Sophos