Tính năng mới của Facebook giúp người dùng chống lại tấn công lừa đảo Phishing attack

By | 8:35 am | 22/12/2017

Khi người dùng nhận được một mail gửi từ “Facebook”, sẽ có lúc người dùng tự hỏi liệu đây có thực sự là mail được gửi từ Facebook, hay là một hình thức giả mạo của kẻ tấn công nhằm đánh cắp tài khoản người dùng?

Capture

Facebook vừa công bố một tính năng mới giúp người dùng Facebook có thể phát hiện ra các cuộc tấn công lừa đảo (phishing attacks).

Phishing là một phương thức lừa đảo nhằm giả mạo các tổ chức có uy tín như ngân hàng, trang web giao dịch trực tuyến và các công ty thẻ tín dụng để lừa người dùng chia sẻ thông tin  tài chính như: tên đăng nhập, mật khẩu giao dịch, những thông tin nhạy cảm khác.

Để kiểm tra, người dùng có thể sử dụng tính năng mới của Facebook như sau:

Settings -> “Security and Login” -> “See recent emails from Facebook”.

Facebook-new-settings

Capture

Người dùng có thể xác minh rằng email mà họ vừa nhận được có thực sự được gửi bởi Facebook hay không. Nếu email đó không xuất hiện trong danh sách này, thì đó là email lừa đảo.

Tính năng này sẽ liệt kê tất cả các địa chỉ email gần đây mà Facebook đã gửi. Kết quả cho thấy, Facebook đã thực sự gửi mail này cho người dùng.

Facebook cho rằng, mặc dù họ đã sử dụng miền facebookmail.com để gửi thông báo qua email trong nhiều năm, người dùng vẫn thường hay nhầm lẫn với các email mạo danh khác.

Facebook khuyến cáo người dùng Facebook như sau:

If you’ve checked this tool and determined that an email you received is fake, we encourage you to report it to phish@facebook.com, and if you believe your account has been compromised due to a phishing attempt, you may attempt to regain access to your account at: facebook.com/hacked.

Nếu người dùng sử dụng tính năng này và xác nhận rằng email đã nhận được là giả mạo thì hãy báo cáo thông qua phish@facebook.com và nếu người dùng xác nhận rằng tài khoản của mình đã bị phishing, người dùng có thể lấy lại tài khoản của mình tại: facebook.com/hacked.