Tự mã hóa, bảo vệ dự liệu với VeraCrypt

By | 2:52 pm | 12/08/2016

Gần đây đang nổi lên các loại virus mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc là Ransomeware. Thay vì ngồi đợi virus mã hóa dữ liệu thì người dùng có thể tự mã hóa và bảo vệ dữ liệu của mình một cách an toàn tuyệt đối (cho đến thời điểm viết bài).

Công cụ được sử dụng trong bài viết là Veracrypt. Trước đây có một công cụ khác cũng có chức năng tương tự là TrueCrypt nhưng nó đã được cảnh báo trên trang chủ là ứng dụng không còn an toàn (www.truecrypt.org)

1

Truecrypt gặp các vấn đề bảo mật

VeraCrypt

Bản chất veracrypt giống truecrypt nhưng nó đã vá các điểm yếu và lỗ hổng bảo mật. Với veracrypt người dùng có thể:

  • Mã hóa toàn bộ một phân vùng hay thiết bị lưu trữ (ổ cứng di động, usb …)
  • Tạo phân vùng ảo được mã hóa (và có thể ẩn phân vùng đó)

Veracrypt hỗ trợ các thuật toán mã hóa và thuật toán băm cức mạnh.

thuật toán mã hóa

Thuật toán mã hóa

Thuật toán băm

Thuật toán băm

Video hướng dẫn tạo 1 file được mã hóa bởi veracrypt

Link download: https://veracrypt.codeplex.com/

Lần đầu bật chương trình sẽ cho 2 lựa chọn: 1 là dùng bản cài đặt, 2 là dùng bản portable. 2 bản này chức năng như nhau.